Birdwatching

Vara - cuibaritoare

Pentru a admira cât mai multe specii de păsări, vom călări într-un peisaj rural cu o varietate mare de habitate semideschise și deschise, bogat în specii de păsări, unele fiind protejate și rare la nivel european datorită degradării habitatelor caracteristice și a practicării unei agriculturi intensive: turturica (Streptopelia turtur), prigoria (Merops apiaster), ciocârlia de pădure Woodlark (Lullula arborea), fâsa de câmp (Anthus campestris), sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu fruntea neagră (Lanius minor), sfrânciocul mare (Lanius excubitor), grangurul (Oriolus oriolus), pietrarul sur (Oenanthe oenanthe), mărăcinarul mare (Saxicola rubetra), mărăcinarul negru (Saxicola torquatus) și altele. Cu puțină șansă vom admira două specii de răpitoare foarte carismatice, acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) și viesparul (Pernis apivorus). Frumusețea peisajului rural completează spectacolul oferit de speciile de păsări.

Iarna

Pentru iubitorii de cai și ecoturism chiar și iarna poate fi un anotimp atractiv pentru birdwatching calare. Mâncarea consistentă și un vin fiert ne vor pregăti pentru frigul de afară. În sezonul de iarnă putem admira speciile de păsări rezidente, în principal caracteristice habitatelor forestiere, cum sunt de exemplu ciocănitorile, ghionoaia verde (Picus viridis), ghionoaia sură (Picus canus), ciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos major), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea pestriță mică (Dendrocopos minor), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos) și ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius). Dacă avem noroc putem vedea răpitoarele de noapte mari, buha (Bubo bubo) și huhurezul mare (Strix uralensis). Pe lângă speciile de păsări rezidente locale, în sezonul de iarnă se pot întâlni în drumul nostru, specii de păsări de la munte, ca aușelul cu cap galben (Regulus regulus), aușelul sprâncenat (Regulus ignicapilla), mugurarul (Pyrrhula pyrrhula), scatiul (Carduelis spinus) și forfecuța (Loxia curvirostra). Un oaspete de iarnă comun în peisajele Transilvaniei, care vine din nordul Europei este cinteza de iarnă (Fringilla montifringilla). De asemenea, cu puțină șansă, putem admira răpitoare care vin iarna din nordul Europei, șorecarul încălțat (Buteo lagopus), eretele vânăt (Circus cyaneus), eretele sur (Circus pigargus), eretele alb (Circus macrourus) și șoimul de iarnă (Falco columbarius).

Poze...